Vi kom godt ut av årets foreldreundersøkelse gjennomført av kommunen (2016). Høyeste score er 5.

Utvalg

År

Sn Familiebarnehage

2016

Foreldreundersøkelsen

Sn Familiebarnehage

Ute- og innemiljø

4,4

Relasjon mellom barn og voksen

5

Barnets trivsel

4,8

Informasjon

4,8

Barnets utvikling

4,6

Medvirkning

4,8

Henting og levering

4,4

Tilvenning og skolestart

4,3

Tilfredshet

4,6

 

*Skala er 1-6, der 1 er dårligst og 6 er best.

 

BRUKERUNDERSØKELSE UTFØRT AV KOMMUNEN 2015

 

Trivsel og trygghet

Barnets trivsel i barnehagen 5,25

Barnets relasjoner til andre barn i barnehagen 5,0

Barnets trygghet med personalet 5,5

 

Samarbeid og medvirkning

Informasjon om hvordan barnet har det i barnehagen 4,75

Informasjon om hva som skjer i barnehagen 5,25

Dialog med barnehagen om barnets utvikling 5,25

Informasjon om SU/FAU 4,25

Informasjon om endringer i personalgruppen 4,75

 

Utvikling og læring

Stimulering av barnets nysgjerrighet og lyst til å lære 5,33

Tilrettelegging for varierte aktiviteter og læring på ulike områder 5,33

Tilrettelegging for allsidig lek 5,33

Barnehagens bidrag til motorisk og fysisk utvikling hos barnet5,0

Barnehagens fokus på helse og sunt kosthold 5,33

Barnehagens bidrag til barnets sosiale utvikling 5,0

Barnehagens bidrag til barnets språkutvikling og norskferdigheter 5,2

Stimulering av barnets interesse antall og former 5,25

Barnehagens bidrag til at barnet utvikler selvstendighet 5,25

 

Personalet

Personalets omsorg overfor barnet 5,6

At personalet er vennlig og imøtekommende 5,8

Personalets kompetanse 5,0

At personalet har tid til å gi støtte og hjelp 5,2

At personalet kan godt norsk 4,8

 

Ute- og innemiljø

Uteområder som fremmer utvikling, lek og læring 5,2

Lokaler og utstyr inne som fremmer utvikling, lek og læring 5,2

Trygghet og sikkerhet 5,2

Renhet og hygiene 5,0

 

Generelt

Tilfredshet alt i alt 5,2

I hvilken grad foreldrene anbefaler barnehagen til andre 5,0