Praktisk informasjon

SN familiebarnehager er to private småbarnsbarnehager, som begge ligger på Asperud, bydel Søndre Nordstrand.  Vi har per dags dato plass til 8 barn i alderen 0-3 år til sammen og de ansatte fordeler seg på to assistenter i fulltidsstillinger, en assistent i 20% stilling og en pedagog i 40% stilling.  De to avdelingene samarbeider tett.

Barnehagenes åpningstid er 0730-1630 hver dag. Barnehagen holder stengt i inneklemte dager, virkedagene mellom jul og nyttår, i påskeuka og i hele juli. Det avholdes 4-5 planleggingsdager i året.

Klikk her for å laste ned årsplan.
Klikk her for å se på vedtekter.

Matservering

Vi serverer varm mat hver dag. Vi legger vekt på at dette skal være sunn og næringsrik mat, laget fra bunnen av, og vi benytter oss av økologiske produkter der det lar seg gjøre. Vi tar selvfølgelig også hensyn til allergier eller andre preferanser rundt mat (halal, vegetar etc.).

Lokaler

Vi ser på det fysiske miljøet som en tredje pedagog, og vi innreder våre lokaler etter hvordan vi ser at rom og tilgang på materiell påvirker barnas valg av aktiviteter. Begge avdelinger er lagt opp med tanke på rammeplanens ulike fagområder, og inventar, materiell og leker skal både gi muligheter for medvirkning og mestring, samt gi impulser til  variert lek og aktivitet. Her to ulike fuknksjonsrom:rollelek/dramarom og rom for hvile, kos og språkarbeid:

13509031_1733457833591443_6784753475515193611_n

13510819_1733457856924774_4915722219990821623_n

Litt om hvordan vi jobber

Pedagogikken vår henter tanker og ideer fra Reggio-Emilia-barnehagene i Italia, der barnet selv står i sentrum for egen læring og egne opplevelser. Dermed jobber vi mye med barns medvirkning, og legger til rette for at barna skal ha gode og varierte muligheter til både å få inntrykk, og komme med egen uttrykk på flerfoldige måter. Vi tilstreber et godt og variert faglig pedagogisk tilbud, og har fokus på trygghet. Leken er da også sentral hos oss. Vi jobber mye med forming og kunst hos oss.

14697115_10154402778755700_842395433_o-1

14274521_10154306081520700_767772617_o