Kontaktinformasjon

Adresser:

SN Familiebarnehager

Avdeling 1: Asperudveien 9a

Avdeling 2: Asperudveien 16

1258 OSLO

e-post: drift@barr.no

Facebookside: https://www.facebook.com/snfamiliebarnehager/

Telefonnumre:

Styrer og Pedagogisk veileder:

Ruth Garde : 941 66 167

Ansvarlig avd 1 og 2

Ruja: 472 47 341